Sosyal yardım sistemi sil baştan! Kişi başına asgari gelir modeli yolda

Sosyal yardımlar dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara kurumlar tarafından sağlanıyor. Hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre yardımlar yapılıyor. Yardım programları aracılığıyla nakdi destek sağlandığı gibi, sağlık ve eğitim alanlarında ihtiyaçlar karşılanabiliyor.

Ancak sosyal yardım sistemi yeniden ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından TBMM’ye sunulan 12. Kalkınma Planı’nda sosyal yardımlar ve yoksullukla mücadele başlıkları ele alındı.

Plana göre, ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyal hizmetlere erişimi kolaylaştırılacak. Sosyal yardım etkinlikleri artırılacak, aile odaklı yaklaşım sergilenecek ve fert başına asgari bir gelir garanti edilecek.

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) aracılığıyla sosyal hizmet ve yardım programlarının etkinliği artacak. Hali hazırda sosyal hizmete ihtiyaç duyan vatandaşlar tespit ediliyor ve kamu hizmetlerinden yararlanması sağlanıyor.

Yaygınlaştırılacak sosyal hizmet modelleriyle aile yanında veya evde bakım teşvik edilecek. Destek hizmetleriyle gündüzlü bakım hizmetleri mekanizması oluşturulacak. Evinde yaşlı veya hasta birey olan ailelere kolaylık sağlanacak.

Sosyal hizmet ve yardımların bilinirliği sağlanacak ve gönüllülük modeli özendirilecek. Vatandaşların ve sivil toplumun sosyal hizmet ve yardımlara katılımına yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.

Yoksulluk riskini azaltmaya yönelik eğitim, sağlık, barınma ile içme suyu ve kanalizasyon gibi kamu hizmetleri iyileştirilecek.

İş gücüne katılımı engellemeyecek yeni sosyal yardım modeli oluşacak. Sistem, fert başına asgari bir gelir garanti edilecek şekilde yeniden kurgulanacak.

Sosyal yardımları düzenli takip ve inceleme mekanizması oluşturulacak. Böylelikle yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında işbirliği güçlendirilecek.

Sosyal yardım sistemi iş hayatı ile bağlantılı olacak. İstihdam bağlantısı güçlendirilecek. Sosyal yardımdan faydalananlara yönelik iş arama desteği gibi uygulamalar yaygınlaşacak.

Sosyal yardımlar fırsat eşitliği gözetilerek yürütülecek. Eğitim odaklı sosyal yardımları daha etkin hale getirilecek.

Dikkatini Çekmedi mi ?  GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 20 ŞUBAT | Çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Sosyal yardım ve hizmet altyapısı, afetler gibi olağanüstü durumlara hazırlıklı olunması amacıyla güçlendirilecek. Kurumlar arası koordinasyon artırılacak.

Başta yoksullar, kadınlar, çocuklar, engelliler ve yaşlılar olmak üzere nüfusun tümünün, afetler ile ekonomik, sosyal ve çevre sorunları gibi durumlar için dirençleri yükseltilecek.

Kırsal kesimde iklim değişikliği ve kuraklık kaynaklı yoksulluğun etkilerinin hafifletilmesi için tarımsal faaliyetler çeşitlendirilecek, tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanımı sağlanacak.

İlgili Haberler

Recep Tayyip Erdoğan ASDEP Gündem Ekonomi Haberler

Yorum yapın