KALECİK BELEDİYE BŞK. ARSA SATIŞ İHALESİ

Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda Mahallesi, Ada, Parsel ve Yüzölçümü ve Muhammen bedelleri tespit edilen taşınmazlar Belediye Meclisinin 01.11.2023 gün ve 67 sayılı kararı gereğince 5393 sayılı B.K.’nun 18/e Maddesi gereğince satışına izin verilmiş, Belediye Encümeninin 15.11.2023 gün ve 75 sayılı kararı ile tespit edilen muhammen bedel üzerinden 2886 sayılı D.İ.K.’nun 45. Maddesi gereğince 28.11.2023 tarihinde Saat 10:00’dan itibaren sırasıyla açık arttırma ihalesi yapılacaktır. Yapılacak ihaleye ait şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye gireceklerin en son geçici teminatları ihale saatinden önce yatırmaları ilan olunur.

İHALE DOSYASINDA ARANACAK BELGELER;

İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

  1. Başvuru dilekçesi,
  2. Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,
  3. Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır
  4. Geçici Teminat,
  5. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
  6. İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna

dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

  1. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
  2. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
  3. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
  4. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.

Taşınmazların satış ihalesine teklif verecekler; yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak dosyayı hazırlayarak, 28/11/2023 Salı günü ihale saatinden önce Kalecik Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

Dikkatini Çekmedi mi ?  Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz kimdir? Ahmet Poyraz kaç yaşında, nereli? - HY Gazete
S.NO İLÇE MAHALLE ADA PARSEL BAĞIMSIZ BL. M2 MUAMMEN BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ VE SAATİ GEÇİCİ TEMİNAT
%3 (TL)
1 KALECİK ÇANŞA 205204 1 ARSA 1433.00 931.450,00 28.11.2023
10.00
27.943,50
2 KALECİK ÇANŞA 205204 2 ARSA 1433.00 931.450,00 28.11.2023
10.10
27.943,50
3 KALECİK ÇANŞA 205204 3 ARSA 1000.00 650.000,00 28.11.2023
10.20
19.500,00
4 KALECİK ÇANŞA 205204 4 ARSA 1000.00 650.000,00 28.11.2023
10.30
19.500,00
5 KALECİK ÇANŞA 205204 5 ARSA 1000.00 650.000,00 28.11.2023
10.40
19.500,00
6 KALECİK ÇANŞA 205204 6 ARSA 1000.00 650.000,00 28.11.2023
10.50
19.500,00
7 KALECİK ÇANŞA 205204 7 ARSA 1000.00 650.000,00 28.11.2023
11.00
19.500,00
8 KALECİK ÇANŞA 205204 8 ARSA 1000.00 650.000,00 28.11.2023
11.10
19.500,00
9 KALECİK ÇANŞA 205204 9 ARSA 1000.00 650.000,00 28.11.2023
11.20
19.500,00
10 KALECİK ÇANŞA 205204 10 ARSA 1000.00 650.000,00 28.11.2023
11.30
19.500,00
11 KALECİK ÇANŞA 205204 11 ARSA 1203.00 781.950,00 28.11.2023
11.40
23.458,50
12 KALECİK ÇANŞA 205205 1 ARSA 1433.00 931.450,00 28.11.2023
11.50
27.943,50
13 KALECİK ÇANŞA 205205 2 ARSA 1433.00 931.450,00 28.11.2023
12.00
27.943,50
14 KALECİK ÇANŞA 205205 3 ARSA 1108.00 720.200,00 28.11.2023
13.30
21.606,00
15 KALECİK ÇANŞA 205205 4 ARSA 1433.00 931.450,00 28.11.2023
13.40
27.943,50
16 KALECİK ÇANŞA 205205 5 ARSA 1435.00 932.750,00 28.11.2023
13.50
27.982,50
17 KALECİK ÇANŞA 205212 3 ARSA 637.00 414.050,00 28.11.2023
14.00
12.421,50
18 KALECİK ÇANŞA 205212 4 ARSA 1063.00 690.950,00 28.11.2023
14.10
20.728,50
19 KALECİK ÇANŞA 205212 5 ARSA 1052.00 683.800,00 28.11.2023
14.20
20.514,00
20 KALECİK ÇANŞA 205212 6 ARSA 1188.00 772.200,00 28.11.2023
14.30
23.166,00
21 KALECİK ÇANŞA 205212 7 ARSA 1060.00 689.000,00 28.11.2023
14.40
20.670,00
22 KALECİK ÇANŞA 205212 8 ARSA 1024.00 665.600,00 28.11.2023
14.50
19.968,00
23 KALECİK ÇANŞA 205212 9 ARSA 1248.00 811.200,00 28.11.2023
15.00
24.336,00
24 KALECİK ÇANŞA 205212 10 ARSA 1280.00 832.000,00 28.11.2023
15.10
24.960,00
25 KALECİK ÇANŞA 205212 11 ARSA 1185.00 770.250,00 28.11.2023
15.20
23.107,50
26 KALECİK ÇANŞA 205212 12 ARSA 1250.00 812.500,00 28.11.2023
15.30
24.375,00
27 KALECİK ÇANŞA 205212 13 ARSA 1349.00 876.850,00 28.11.2023
15.40
26.305,50
28 KALECİK ÇANŞA 205070 2 ARSA 375.00 243.750,00 28.11.2023
15.50
7.312,50
29 KALECİK ÇANŞA 205070 3 ARSA 374.00 243.100,00 28.11.2023
16.00
7.293,00
30 KALECİK ÇANŞA 205070 16 ARSA 382.00 248.300,00 28.11.2023
16.10
7.449,00
31 KALECİK ÇANŞA 205070 17 ARSA 461.00 299.650,00 28.11.2023
16.20
8.989,50
32 KALECİK ÇANŞA 205070 19 ARSA 465.00 302.250,00 28.11.2023
16.30
9.067,50
33 KALECİK ÇANŞA 205070 21 ARSA 374.00 243.100,00 28.11.2023
16.40
7.293,00
Dikkatini Çekmedi mi ?  Selçuk Bayraktaroğlu Kimdir? Genelkurmay 2. Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu kaç yaşında, nereli? - HY Gazete
#ilangovtr BASIN NO: ILN01933822
İçeriği oyla
[Toplam: 0 Ortalama: 0]

Yorum yapın

izmirsaglikmesleklisesi.com 1xbet giriş Levabet Bet10bet https://mvbcasino.com/
Çanakkale Haberleri