ANKET ANK. KÜLT. TURZ. ETKİN. TEKS TEMİZ. ORG. HZM. İNŞ. TİC. KİRALAMA İŞİ

İŞİN ADI: Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisindeki Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Bertaraf Sahalarına Gelen, Geri Dönüştürülebilir Malzemelerin Geri Kazanımlarının Sağlanması için Sahaların 1 Yıl Süre ile Kiralanması İşi
İŞİN YERİ: Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisince mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ve işletilmesi ANKET A.Ş. ‘ye verilen hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları bertaraf sahaları
NİTELİĞİ: Hafriyat sahalarına gelen yerinde ayrıştırılamayan, tehlikesiz, geri dönüştürülebilir inşaat yıkıntı atıklarının kontrolü, sınıflarına göre ayrıştırılması, geçici depolanması ve ekonomiye geri kazandırmak maksadı ile geri kazanımının sağlanması.
*2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında açık ihale kapalı teklif usulü (pazarlıksız) ile 26.03.2024 tarihinde saat 14.00’ de Anket A.Ş İhale Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.
*İhaleye katılacak isteklilerin idaremizden (Anket A.Ş.) ihale dokümanı alması zorunludur. Aşağıda belirtilen adresten 250,00.-TL karşılığı ihale dokümanını alabilirler.
* İhaleye katılacak isteklilerin idaremizden (Anket A.Ş.) Yer Görme Belgesi alması zorunludur
Adres: YEŞİLTEPE MAHALLESİ GÜNEBAKAN SOKAK NO: 5 KEÇİÖREN-ANKARA Tel: 0312 441 65 55

İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN ARANAN ŞARTLAR

  • Tehlikesiz Atıklar Toplama – Ayırma Belgesi
  • İdareden alınacak ihale dokümanının satın alındığını gösterir belge
  • İdareden alınacak Yer Görme Belgesi

Teklifler İhale günü 26.03.2024 saat 14:00’ a kadar idare adresine verilebilir.

MUHAMMEN BEDEL
(TAHMİN EDİLEN BEDEL)
1 YIL
1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL ÜZERİNDEN ÖDENMESİ GEREKEN EN AZ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ
1.008.392,40 TL.
(Birmilyonsekizbinüçyüzdoksaniki Türk Lirası Kırk Kuruş)
30.251,77 TL.
(Otuzbinikiyüzellibir Türk Lirası Yetmişyedi Kuruş)
#ilangovtr BASIN NO: ILN02000322
Dikkatini Çekmedi mi ?  ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BŞK. BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİ ÜST HAKKI TESİS EDİLEREK YAPI İNŞA EDİLMESİ İŞİ

Yorum yapın