20 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

–– Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/1)

–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/2)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2020/52, K: 2023/223 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2021/61, K: 2024/31 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜM Ü

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Hukuk 3.Sayfa Gündem Politika Haberler

Dikkatini Çekmedi mi ?  DEM Parti Yalova Merkez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Yalova Merkez adayı Cengiz Topbaşlı kimdir?

Yorum yapın